De Negen Centra

De Negen Centra

De Bodygraph is opgebouwd uit negen centra. Elk centrum is verbonden aan specifieke organen in het lichaam. Centra kunnen gekleurd zijn of wit blijven, afhankelijk van de imprint op je geboortemoment.

In de gekleurde centra is energie consistent. Heb je bijvoorbeeld een gekleurd Hart Centrum, dan heb je een aangeboren consistente wilskracht.

Er kunnen ook centra open of wit zijn. Dit zijn je meest kwetsbare gebieden. De energie is er veranderlijk en afhankelijk van je omgeving. Hier ervaar je de grootste conditionering in je leven.

In een persoonlijke reading hoor je hoe je de conditionering in de open centra kunt herkennen, hoe je ermee kunt omgaan en je authenticiteit kunt behouden.

Gekleurde Centra

Een centrum krijgt kleur doordat er een vaste verbinding is met een ander centrum. Het krijgt een specifieke inhoud en gedraagt het zich op een consistente manier. Dit zijn jouw vaste eigenschappen, ofwel talenten. De gebieden waarin je jezelf bent.

Besluitvorming

Het is de bedoeling dat je vanuit jouw talenten beslissingen neemt in je leven. Je correcte besluitvorming is verbonden aan je Strategie en Innerlijke Autoriteit.

Strategie en Innerlijke Autoriteit zijn de belangrijkste sleutels voor het leven als je ware zelf. Ze zijn een resultaat van de manier waarop de centra en poorten met elkaar zijn verbonden.

Open Centra

Als een centrum open of wit is, dan ervaar je de energie daar als veranderlijk: het functioneert niet op een consistente manier.

Open centra zijn net als een open raam: het is waar je naar kijkt in de wereld en wat je binnen voelt komen.

Als je niet bewust bent van je openheid, identificeer je je sterk met wat er binnenkomt. Je probeert er grip op te krijgen en mentaal een besluit over te nemen om van de druk af te komen. Maar de enige manier om ermee om te gaan is het volgen van je Strategie en je Autoriteit.

Elke Chart is een enorme bron van informatie.