De Vier Typen

Onze mensheid bestaat grofweg uit vier Typen.

Slechts weinig mensen zijn ontworpen om iets heel nieuws te initiëren: dat zijn de Manifestors. Het grootste deel bestaat uit mensen die ontworpen zijn om de maatschappij vorm te geven en te werken: Generators en Manifesting Generators.

Een klein deel van de mensheid verschaft inzicht en heeft de functie van gids: de Projectors. Daarnaast zijn er Reflectors, zij zijn heel zeldzame spiegels van de maatschappij.

Elk Type heeft een specifieke rol, met kenmerkende aspecten en valkuilen.

Manifestor (8%)

Rol: de Starter

Hun aura zorgt ervoor dat ze energie vooruit duwen, de weg vrij maken. Ze  initiëren nieuwe dingen. Als ze hun omgeving van te voren informeren over wat ze gaan doen is de manifestatie gemakkelijk. Maar dit is geen natuurlijke neiging voor Manifestors. Ze beseffen vaak niet dat hun daden veel impact hebben. Liever willen ze hun eigen gang gaan. Daardoor ondervinden veel Manifestors weerstand als ze niet informeren, met woede als gevolg. Hun doel is vreedzame onafhankelijkheid.

Ben jij een Manifestor?
Informeer je mensen voordat je iets gaat doen?

Generator (70%)

Rol: de Bouwer

Hun aura trekt energie naar zich toe. Zij kunnen hierop reageren. Hun respons geeft aan waar ze energie voor hebben. Die energie komt uit het sacrale centrum, het is een soort accu. Generators besteden hun energie graag aan dingen die ze leuk vinden om te doen. Ze kunnen stap voor stap iets ontwikkelen en iets unieks creëren. Een Generator is op z’n best met een voldaan gevoel na een dag werken.
Als ze niet naar hun lichaam – hun respons – luisteren, maar proberen mentale besluiten te nemen, gaan ze dingen doen waar ze geen energie voor hebben. Dan loopt hun motor vast en raken ze gefrustreerd.

Ben jij een Generator?
Luister je naar je Sacrale respons?

Projector (21%)

Rol: de Gids

Een Projector aura is gericht op de ander. Projectors hebben een scherp observatievermogen en hebben een talent om één op één mensen te gidsen. Het meest succesvol zijn ze als ze gevraagd worden om dit te doen. Maar vaak wachten ze deze uitnodiging niet af en komen ze te pas en te onpas met hun advies.
Als ze hun advies initiëren, wordt het niet gehoord waardoor de Projector zich niet gezien voelt. Dan raken ze verbitterd, terwijl dat niets af doet aan de kwaliteit van zijn inzicht. Maar timing is uitermate belangrijk.

Ben jij een Projector?
Wacht je tot je herkend wordt voor je gave?

Reflector (1%)

Rol: de Spiegel

Hun aura neemt energie op en geeft het terug. Dit zorgt ervoor dat Reflectors voortdurend hun omgeving weerspiegelen. Dat is leuk als je tussen wakkere en stabiele mensen leeft, maar de realiteit is vaak anders. Een reflectie is daarom vaak teleurstellend. Door hun openheid zijn zij de enige die echt kunnen oordelen of de ander authentiek zichzelf is of een gehomogeniseerd leven leidt. Reflectors voelen zich het beste in grote groepen mensen, waar ze iedereen even langs gaan en ‘’proeven’ wie dat is. Hun identiteit gaat op in de groep. Reflectors hebben het nodig om heel lang te doen over een goed besluit, soms maanden lang.

Ben jij Reflector?
Mag je van jezelf heel lang doen over een besluit? 

Elke Chart is een enorme bron van informatie.